วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รับประกอบพิธีตั้งศาลวันที่ 9-10-65 เลียบคลองทวีวัฒนา โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 

รับประกอบพิธีถอนศาลที่เลียบคลองทวีวัฒนา วันที่ 7-10-65 โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen
 

รับประกอบพิธีตั้งศาลเจ้าที่วันที่ 6-9-65 รัชดา โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen


โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 

โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 


โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 


โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 

โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 


 

รับประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิ ที่ดอนเมืองวันที่ 20-4-65 โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 

พิธีถอนศาลที่เอกชัยวันที่31-7-65 โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen

โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 


                            โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 

                              โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 
โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 


 

รับประกอบพิธีถอนศาลที่ราชพฤษ์วันที่25-7-65 โทร086-3590375 ID suthepyooyen อาจารย์สุเทพ อยู่เย็น

                                โทร086-3590375 ID suthepyooyen อาจารย์สุเทพ อยู่เย็น