วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รับประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิ ที่ดอนเมืองวันที่ 20-4-65 โดยอาจารย์สุเทพ อยู่เย็นโทร 086-3590375 ID suthepyooyen 

ไม่มีความคิดเห็น: